Dotace města Brna na projekty organizací národnostních menšin

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Brno-město
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-socialni-pece/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 100 tis. Kč a 200 tis. Kč pro akce celoměstského významu.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podávání žádostí od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017 včetně.
Adresa pro podávání projektů:
Oddělení sociálního začleňování, Odbor sociální péče MMB, Koliště 19, 601 67 Brno.

Konzultace projektů:
- Prostřednictvím e-mailu: parilova.marie@brno.cz
- Telefonicky: 542 173 742Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Fyzické a právnické osoby působící v oblasti národnostních menšin a etnik na území statutárního města Brna.

II. Ostatní podmínky

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti bude stanovena po schválení finálního rozpočtu města Brna na rok 2018 a po projednání žádostí v orgánech města - předpoklad březen 2018.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz