Dotační program politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Brno-město
Datum uzávěrky: 31.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-socialni-pece/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a patologického hráčství na území statutárního města Brna. Cílem podpory je snižování sociálních, zdravotních a dalších škod a rizik, která s sebou užívání návykových látek a hazardní/patologické hraní nesou.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu činí cca 4,9 mil. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podávání žádostí od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017 včetně.
Adresa pro podávání projektů:
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence, Koliště 19, 601 67 Brno.
Způsob doručení žádosti: osobně, poštou, datovou schránkou nebo prostřednictvím podatelny MMB.
Žádost (bez příloh) je taktéž nutné zaslat v elektronické podobě (MS Word) na email: fiedlerova.veronika@brno.cz.

Konzultace projektů:
- Prostřednictvím e-mailu: fiedlerova.veronika@brno.cz
- Telefonicky: +420 542 173 811Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Fyzické a právnické osoby s působností na území města Brna.

II. Ostatní podmínky

Projekt musí být v souladu s prioritami a potřebami města, zejména se Strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz