1. výzva nositele ITI - Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy

PDF
Tématická oblast: Doprava
Životní prostředí
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: https://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-podporu-z-irop-integrovane-projekty-iti.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 85 % z celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Termín ukončení příjmů žádostí byl prodloužen do 30. 11. 2017.
Kontaktní osoby:
Mgr. Ing. Veronika Eretová, tel.: +420 378 032 470, e-mail: eretovav@plzen.eu
Mgr. Lucie Vlčková, tel.: +420 378 032 469, e-mail: vlckovalu@plzen.eu
Mgr. Ondřej Petrišče, tel.: +420 378 032 468, e-mail: petrisce@plzen.eu

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Plzeňská metropolitní oblast - území vymezené ve Strategii integrovaných územních investic plzeňské metropolitní oblasti v kapitole 3.1 a příloze č. 8 (Strategie je dostupná na http://itiplzen.cz/dokumenty/strategie/), přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz