11. výzva ZS ITI-Plzeň- Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Doprava
Žadatel: Ostatní
Obec
Kraj
Umístění dotace: Plzeňský kraj
Datum uzávěrky: 21.12.2017
Velikost dotace (Kč): do 100 milionů
Procento spolufinancování: do 15 %
WWW: https://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/integrovane-projekty-iti-prestupni-uzly-a-terminaly-11-vyzva.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Výzva č. 11 "Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů" cílí na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy a na rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+ R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
Maximální výše podpory (EFRR + SR) na jeden projekt je 100 mil. Kč.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: až 90 % z celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Termín ukončení příjmů žádosti je 21. 12. 2017 ve 14. hod.
Kontaktní osoby:
Mgr. Ing. Veronika Eretová, tel.: +420 378 032 470, e-mail: eretovav@plzen.eu
Mgr. Lucie Vlčková, tel.: +420 378 032 469, e-mail: vlckovalu@plzen.eu
Mgr. Ondřej Petrišče, tel.: +420 378 032 468, e-mail: petrisce@plzen.eu
Mgr. Veronika Syrovátková, tel.: +420 378 032 467, e-mail: syrovatkovav@plzen.eu


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

II. Ostatní podmínky

Území realizace: Plzeňská metropolitní oblast - území vymezené ve Strategii integrovaných územních investic plzeňské metropolitní oblasti v kapitole 3.1 a příloze č. 8 (Strategie je dostupná na http://itiplzen.cz/dokumenty/strategie/), přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz