OP PIK Technologie - ITI (Ostrava) I. výzva

PDF
Tématická oblast: MSP
Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 7.9.2018
Velikost dotace (Kč): do 20 milionů
Procento spolufinancování: do 65 %
WWW: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/technologie---iti-ostrava-i--vyzva--231617/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč.
Míra podpory: maximálně 45 % (malý podnik) a 35 % (střední podnik) způsobilých výdajů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné podat do 7. září 2018, do 8:00 hod.
Kontaktní osoby:
Petra Sojková, psojkova@ostrava.cz, tel.: 605 292 257
Ludmila Sedlářová, lsedlarova@ostrava.cz, tel.: 727 867 615
Michaela Boháčová, mbohacova@ostrava.cz, tel.: 727 950 807
Ludmila Bačová, lbacova@ostrava.cz, tel.: 599 442 340, 731 682 941

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem je podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého či středního podniku.

II. Ostatní podmínky

Příjemce musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední tři po sobě jdoucí zdaňovací období.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz