Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 2 milionů
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.kr-zlinsky.cz/kul04-18-program-na-podporu-audiovizualni-tvorby-ve-zlinskem-kraji-aktuality-14273.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji směřuje ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovize, vlajkové lodi kreativních průmyslů.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč.
Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 2 000 000 Kč.
Maximální míra dotace činí 50 % celkových způsobilých výdajů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: od 13. 10. 2017 do 31. 1. 2018 do 16:00 hod.
Kontaktní osoby: Ing. Michaela Němcová, tel.: 577 043 611, e-mail: michaela.nemcova@kr-zlinsky.czPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Právnické osoby.
- Fyzické osoby podnikající.

II. Ostatní podmínky

Žadatelem musí být výrobce či koproducent audiovizuálního díla.
Žadatel musí mít stabilní a dostatečné zdroje financování.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz