Program na podporu kulturních aktivit a akcí ve Zlínském kraji

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Zlínský kraj
Datum uzávěrky: 23.10.2017
Velikost dotace (Kč): do 50 tisíc
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: https://www.kr-zlinsky.cz/-kul01-17-programu-na-podporu-kulturnich-aktivit-a-akci-2-kolo-aktuality-14258.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Realizace mimořádných kulturních akcí místního, regionálního a nadregionálního významu zejména v oblastech:
- Estetická výchova dětí a mládeže.
- Rozvoj amatérské a místní kultury, zájmové umělecké činnosti.
- Podpora profesionálních kulturních aktivit.
- Podpora řemesel s podmínkou účasti min. 3 osob, které jsou držiteli některého z ocenění (Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Nositel tradice lidového řemesla, Cena Vladimíra Boučka) či jiných registrovaných ochranných známek.
- Podpora výstav umění a uměleckých řemesel.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
Dotace může dosáhnout maximální výše 50 % celkových způsobilých nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: od 12. 10. 2017 do 23. 10. 2017 do 10:00 hodin.
Kontaktní osoby: Mgr. Roman Foltýn, email: roman.foltyn@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 605Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Fyzické a právnické osoby.

II. Ostatní podmínky

Dotaci nelze poskytnout politickým stranám a hnutím, příspěvkovým organizacím a organizačním složkám státu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz