Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 31.10.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5735-506-Snizeni+emisi+z+lokalniho+vytapeni+domacnosti+v+Jihomoravskem+kraji+II+(Kotlikove+dotace)+OPZP+-+1+vyzva.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory přidělované FO - konečným uživatelům je výměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- tepelné čerpadlo
- automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)
- kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
- plynový kondenzační kotel
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)

II. Druh podpory

Tepelné čerpadlo: 80 %, maximálně 120 000 Kč.
Automatický kotel výhradně na biomasu: 80 %, maximálně 120 000 Kč.
Ruční kotel výhradně na biomasu: 80 %, maximálně 100 000 Kč.
Plynový kondenzační kotel: 75 %, maximálně 95 000 Kč.
Automatický kotel na uhlí a biomasu: 75 %, maximálně 75 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Ukončení příjmu žádostí do 31. 10. 2018 ve 12.00 hod. v elektronické verzi, popř. při vyčerpání alokace na krajskou výzvu.
Kontaktní osoby:
Ing. Tereza Rosypalová, e-mail: rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 371
Bc. Jana Skácelová, e-mail: skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 407
Ing. Anna Gelová, e-mail: gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 231
Bc. Kateřina Fafílková, e-mail: fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 425


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Oprávněným žadatelem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním jednáním a která je vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu na území jihomoravského kraje, a to za předpokladu, že dotaci nevyužije za účelem podnikání.

II. Ostatní podmínky

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz