Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Karlovarský kraj
Datum uzávěrky: 1.11.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/soc_prispevky.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Peněžní prostředky se poskytují žadatelům na zajištění sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Karlovarského kraje nebo pro občany Karlovarského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 - 2020 a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018.

II. Druh podpory

Pro stanovení výše finanční podpory sociální služby jsou rozhodné údaje uvedené v povinných přílohách k žádosti o dotaci podané prostřednictvím aplikace.

III. Organizační zabezpečení

Žádost je možné vyplnit a podat prostřednictvím aplikace ve lhůtě od 11. 10. 2017 do 1. 11. 2017.
Kontaktní osoby:
Ing. Jana Pilařová, odbor sociálních věcí, tel. č.: 354 222 495, e-mail: jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz
Dagmar Čejková, odbor sociálních věcí, tel. č.: 354 222 496, e-mail: dagmar.cejkova2@kr-karlovarsky.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsání v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách.

II. Ostatní podmínky

Žadatel podává prostřednictvím aplikace pouze jednu žádost, která obsahuje dílčí žádosti na jednotlivé sociální služby.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz