Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí v Kraji Vysočina

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Kraj Vysočina
Datum uzávěrky: 27.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 je zacílen především na zkvalitňování rodinných vztahů, vytvoření vhodnějších podmínek pro fungování rodiny, podporu zdravého životního stylu v rodinách a také na podporu proseniorských aktivit jako rozvíjení služeb, mezigenerační solidarity (spolupráce) nebo zapojení seniorů do aktivního života.

II. Druh podpory

Finanční podpora jednoho projektu se pohybuje v rozmezí 40 000 Kč " 150 000 Kč.
Příspěvek může však činit nejvíce 50 % projektu.

III. Organizační zabezpečení

Na podatelnu Krajského úřadu kraje Vysočina můžete ve dvou papírových vydáních včetně dokladů posílat žádosti od 16. 10. 2017 do 27. 10. 2017.
Do stejného data lze žádost zaslat i elektronickou formou prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.
Kontaktní osoby:
Holbová Stanislava, Mgr., +420564602828, holbova.s@kr-vysocina.cz
Kumpa Jakub, Bc., +420564602820, kumpa.j@kr-vysocina.cz)


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Obce kraje Vysočina.

II. Ostatní podmínky

Základními podmínkami projektu je jeho soulad s Programem rozvoje Kraje Vysočina, příp. s dalšími rozvojovými plány a programy a s právními předpisy. Důležité je i využití prostředků v prospěch kraje, reálný rozpočet a schopnost předkladatele realizace a spolufinancování.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz