MŽP Národní program Životní prostředí - Výzva č. 11/2017: Čistá mobilita

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Vzdělávání
Žadatel: Obec
Kraj
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: https://www.sfzp.cz/clanek/801/3442/vyzva-c-11-2017-cista-mobilita/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmětem podpory jsou v souladu s podporovanou aktivitou Programu 6. 1. H - Osvětové projekty z oblasti čisté mobility a kampaně pro veřejnost. V rámci těchto projektů jsou podporovány:
- projektová příprava.
- analýza a průzkum aktuálního stavu, případně aktualizace stávajících průzkumů a analýz (míra informovanosti obyvatel o problematice dopadů automobilové dopravy a možnostech řešení, ochota využívat ekologicky šetrné způsoby přepravy ve městě); - příprava samotné osvětové činnosti.
- realizace osvětové činnosti a související propagace (tištěná média, rozhlas, interaktivní či obrazovkové tabule, bannery), PR, online, webové stránky, microsite, sociální sítě a komunikace na nich), tvorba a distribuce krátkého bulletinu.

II. Druh podpory

Maximální výše podpory na jeden projekt činí:
- v případě vyšších územních samosprávných celků 1,5 mil. Kč;
- v případě statutárních měst: nad 1 mil. obyvatel 2 mil. Kč; nad 150 tis. obyvatel 1,5 mil. Kč; ostatní statutární města 1 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti budou přijímány do 31. 1. 2018, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Kontaktní osoby:
Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz
Ing. Magda Růžičková, vedoucí Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 118, e-mail: magda.ruzickova@sfzp.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Vyšší územní samosprávné celky (kraje).
- Statutární města.

II. Ostatní podmínky

V rámci osvětové činnosti a propagace bude využito jednotné logo MŽP pro čistou mobilitu (Ekomob - čistá mobilita) s možnou kombinací s již zavedeným logotypem žadatele.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz