3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 27.10.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=10799

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Aktivita Infrastruktura základních škol
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní zdělávání

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 400 000 Kč.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Termín ukončení příjmů žádosti je 27. 10. 2017 12:00 hod.
Kontaktní osoby:
Ing. Kristýna Holečková - tel.: 774 293 556, e-mail: holeckova.masrkh@email.cz
Ing. Ivana Pazderková - tel.: 777 693 680, e-mail: pazderkova.masrkh@gmail.com


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Obce, NNO, církve, školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

II. Ostatní podmínky

Území MAS Region Kunětické hory vymezené ve schválené strategii CLLD. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku cyklostezek za hranicí území MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz