OP PIK - Obnovitelné zdroje energie - Výzva III

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Energetika
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 28.2.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-iii/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
Každá podporovaná oblast má svou limitní alokaci:
- v oblasti vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 140 mil. Kč.
- v oblasti KVET z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč.
- v oblasti výtopen z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč.
- v oblasti MVE, limitně do výše 40 mil. Kč.
Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí bude do 28. 2. 2017.
Informace o programu podpory "Obnovitelné zdroje energie" a Výzvě Vám poskytne:
Agentura pro podnikání a inovace API
Žitná 18, 120 00 Praha 2
Tel. 800 800 777
www.agentura-api.org
Anebo Regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace ve všech krajských městech.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- malé, střední i velké podniky, kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE.

II. Ostatní podmínky

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
Podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW.
Vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu.
V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 4 žádosti o podporu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz