Program obnovy venkova Jihočeského kraje

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=1110

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Opatření 1: Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova
1. Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
2. Komplexní úprava veřejných prostranství; obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně; oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu.
3. Podpora služeb na venkově.
Opatření 2: Dotace na společné integrované projekty.
7. Společné integrované projekty.
Opatření 3: Dotace úroků z úvěrů.
8. Dotace úroků z úvěrů na projekty k rozvoji infrastruktury.

II. Druh podpory

Výše dotace na akci v rámci dotačního titulu 1 a 2 činí minimálně 25 000 Kč a maximální výše dotace činí 250 000 Kč.
U dotačního titulu 3 je minimální výše dotace 5 tis. Kč a maximální výše dotace 50 000 Kč.
Výše dotace na všechny akce jednoho žadatele v rámci opatření 1 může činit max. 250 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí o dotaci na rok 2018 probíhá od 23. 10. 2017. Konečný termín pro podání žádostí je dne 31. 12. 2017.
Kontaktní informace: Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení regionálního rozvoje, Ing. Eva Povišerová, tel.: 386720425, e-mail: poviserova@kraj-jihocesky.cz, Jitka Maurerová, tel.: 386720 213, e-mail: maurerova@kraj-jihocesky.cz, Ilona Nocarová, tel.: 386720 188, e-mail: nocarova@kraj-jihocesky.cz, Pavla Sípalová, tel.: 386720 522, e-mail: sipalova@kraj-jihocesky.cz a odkaz na internetové stránky programu: https://pov.kraj-jihocesky.gov.cz.

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Obec.
- Mikroregion v právní formě dobrovolného svazku obcí nebo spolků.
- Obec, je-li nositelem regionálního projektu pro více obcí.

II. Ostatní podmínky

Obec i mikroregion musí mít zpracovaný a schválený strategický rozvojový dokument.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz