Jihočeský kraj - Kotlíkové dotace

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Jihočeský kraj
Datum uzávěrky: 30.6.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par%5Bid_v%5D=1110

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Předmětem dotace přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4., a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5 za:
- tepelné čerpadlo,
- kotel výhradně na biomasu,
- automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
- plynový kondenzační kotel.

II. Druh podpory

Maximální výše způsobilých výdajů žádosti fyzické osoby o poskytnutí dotace na výměnu zdroje tepla a související opatření bude v Jihočeském kraji činit:
- max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
- max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
- max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;
- max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat od 30. 10. 2017 do 30. 6. 2018 do 14 hod.
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení evropské integrace. V případě dotazů ohledně předmětu dotace se obracejte na jednotlivé administrátory dotačního programu "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.", které naleznete na Kotlíkové dotace - kontakty.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Fyzické osoby (nepodnikající) vlastnící nebo spoluvlastnící rodinný dům v Jihočeském kraji určený k bydlení (dle katastru nemovitostí), který je jako primárním zdrojem vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
- Manžel/ka, jenž/jež má rodinný dům, popř. bytovou jednotku v rodinném domě, popřípadě podíl na rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě s podáním žádosti o poskytnutí dotace a realizací výměny zdroje tepla a všech souvisejících opatření.

II. Ostatní podmínky

Vlastník/spoluvlastník nemovitosti nemusí mít v rodinném domě, kde dochází k výměně zdroje tepla, trvalé bydliště.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz