Kotlíková dotace Ústeckého kraje

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Energetika
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Ústecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1716304

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Dotace na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.

II. Druh podpory

Dotace bude poskytována s následující hranicí:
1) 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací automatického kombinovaného kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.;
2) 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč;
3) 80 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
4) 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.
V případě, že je výměna kotle realizována v obci spadající do prioritního území, bude výše podpory navýšena o 7 500 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat od 31. října 2017, 10:00 hod do 31. ledna 2018, 12:00 hod., V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků bude příjem žádostí ukončen dříve.
Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Miler, tel: 475 657 339, miler.j@kr-ustecky.cz; Ing. Michaela Bartošová, tel: 475 657 279, bartosova.m@kr-ustecky.cz; Ing. Lucie Benešová, tel. 475 657 683, benesova.l@kr-ustecky.cz; Ing. Darja Boudníková, tel. 475 657 986; e-mail: boudnikova.d@kr-ustecky.cz; Bc. Alena Franceová, tel. 475 657 354, franceova.a@kr-ustecky.cz; Ing. Eliška Martínková, tel. 475 657 988, e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz; Ing. Karolína Pokorná Haramiová, tel. 475 657 583, e-mail: haramiova.k@kr-ustecky.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Vlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky.
- Spoluvlastník rodinného domu, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.
- Spoluvlastník bytové jednotky, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce.
- V případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

II. Ostatní podmínky

Instalaci nového zdroje včetně prací s tím souvisejících není možné provést svépomocí s výjimkou případu, kdy samotná osoba žadatele je zároveň osobou oprávněnou k příslušnému předmětu podnikání.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz