MV ČR Jednorázové účelové neinvestiční dotace na rozvoj obce

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 31.12.2017
Velikost dotace (Kč): do 1 milionu
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Neinvestiční výdaje realizované v roce poskytnutí dotace v období, ve kterém bylo v obci provozováno zařízení, a lze ji použít pouze za účelem rozvoje obce, např. na opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

II. Druh podpory

Výše alokace činí 1 mil. Kč na jednu dotaci.

III. Organizační zabezpečení

Termín příjmu žádostí je bez omezení.
Kontaktní osoby: Ing. Jan Kupka (e-mail: jan.kupka@mvcr.cz).


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Obce, na jejichž území se nachází zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

II. Ostatní podmínky

Splnění Společných zásad pro poskytování jednorázové dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce, na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz