MMR ČR - Podpora bydlení 2018 - Bytové domy bez bariér

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Bydlení
Žadatel: Ostatní
Občan
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 5.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2018/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

II. Druh podpory

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:
a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;
c) 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné předkládat do 5. 1. 2018.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

II. Ostatní podmínky

Parametrem podprogramu je:
a) počet bytových domů, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do domu a k výtahu;
b) počet bytových domů, ve kterých byl instalován nový výtah;
c) počet bytových jednotek s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz