MK ČR - VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.mkcr.cz/vyhlasovaci-podminky-programu-verejne-informacni-sluzby-knihoven-visk-na-rok-2018-1715.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT
Aktualizace software a hardware vzdělávacích center/ počítačových učeben zřízených v programu VISK

II. Druh podpory

Maximální výše dotace dosahuje 70 % z celkových nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti musí být zaslány na adresu: Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana, k rukám Mgr. Petry Miturové nebo osobně doručeny prostřednictvím podatelny MK (s tím, že podatelna přijímá podání v pátek 8. 12. 2017 pouze do 15 hodin), nejpozději do 10. prosince 2017.

V případě dotazů se laskavě obracejte na příslušného referenta:
Mgr. Petra Miturová, e-mail: petra.miturova@mkcr.cz, tel.: 257 085 216

nebo na odborného garanta podprogramu:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., e-mail: roman.giebisch@nkp.cz, tel.: 221 663 333
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Kontaktní osoby:


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Provozovatelé knihoven evidovaných dle knihovního zákona a spolky, jejichž účelem je knihovnická a informační činnost.

II. Ostatní podmínky

Výuku musí zajišťovat kvalifikovaní lektoři.
Výuka musí probíhat v prostorách vybavených ICT v rozsahu a kvalitě odpovídající formě a metodám konkrétní aktivity a počtu účastníků.
Projekty, které získají grantovou podporu v požadované výši, budou pro účastníky bezplatné; ostatní projekty budou realizovány na neziskovém principu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz