MK ČR - VISK 8B - Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.mkcr.cz/vyhlasovaci-podminky-programu-verejne-informacni-sluzby-knihoven-visk-na-rok-2018-1715.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Zajištění provozu a rozvoje Centrálního portálu českých knihoven jako národního portálu v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 až 2020.
Vývoj nebo implementace funkcionality umožňující zapojení knihovních systémů do CPK nebo podporující centrální funkce CPK (zejména NCIP, Shibboleth, online platby).
Provoz Jednotné informační brány, realizace transformačních kroků v souladu s výhledem ukončení provozu JIB a přechodu funkcí JIB do CPK nejpozději do konce roku 2019.
Koordinovaný provoz existujících oborových informačních bran, realizace transformačních kroků v souladu s napojením na CPK nejpozději do konce roku 2019.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace činní 70 % celkových nákladů projektu.
Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti musí být zaslány na adresu: Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana, k rukám Mgr. Petry Miturové nebo osobně doručeny prostřednictvím podatelny MK (s tím, že podatelna přijímá podání v pátek 8. 12. 2017 pouze do 15 hodin), nejpozději do 10. prosince 2017.

V případě dotazů se laskavě obracejte na příslušného referenta:
Mgr. Petra Miturová, e-mail: petra.miturova@mkcr.cz, tel.: 257 085 216

nebo na odborného garanta podprogramu:
Mgr. Edita Lichtenbergová, e-mail: edita.lichtenbergova@nkp.cz, tel.: 221 663 302
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Provozovatelé knihoven.
Spolky, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

II. Ostatní podmínky

Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít přes účetnictví žadatele.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz