MK ČR - VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 10.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.mkcr.cz/vyhlasovaci-podminky-programu-verejne-informacni-sluzby-knihoven-visk-na-rok-2018-1715.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Zajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích.
Zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů v knihovnách ČR.
Racionalizace zpracování knihovních fondů poskytováním služeb sdílené katalogizace.
Redukce objemu katalogizačních prací.
Kooperativní vytváření početně bohatého a kvalitativně spolehlivého souboru národních autorit jako nástroje pro on-line sdílenou katalogizaci v knihovnách ČR.
Kooperativní tvorba české článkové bibliografie (ANL) do doby, než bude možné plné využití výstupů digitalizačních projektů, vytvoření rozsáhlého souboru bibliografických záznamů článků z českých periodik a sborníků.
Využití Souborného katalogu ČR jako hlavního integračního nástroje.

II. Druh podpory

Maximální výše dotace činní 70 % celkových nákladů projektu.
Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti musí být zaslány na adresu: Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana, k rukám Mgr. Petry Miturové nebo osobně doručeny prostřednictvím podatelny MK (s tím, že podatelna přijímá podání v pátek 8. 12. 2017 pouze do 15 hodin), nejpozději do 10. prosince 2017.

V případě dotazů se laskavě obracejte na příslušného referenta:
Mgr. Petra Miturová, e-mail: petra.miturova@mkcr.cz, tel.: 257 085 216

nebo na odborného garanta podprogramu:
nebo na odborné garanty podprogramu:

Pro část I:
Mgr. Eva Svobodová, e-mail: eva.svobodova@svkhk.cz, tel.: 494 946 204
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250
500 03 Hradec Králové

Pro část II:
PhDr. Zdeněk Bartl, e-mail: zdenek.bartl@nkp.cz, tel.: 221 663 322
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Provozovatelé knihoven.
Spolky, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora.

II. Ostatní podmínky

Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu. Znamená to, že veškeré výdaje a příjmy související s projektem musí projít přes účetnictví žadatele.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz