Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. - IROP - Předškolní a školní vzdělávání

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Obec
Kraj
Umístění dotace: Jihomoravský kraj
Datum uzávěrky: 3.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: http://branabrnenska.cz/sclld-2/iiiii/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Aktivita infrastruktura předškolního vzdělávání: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Aktivita infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), dále rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Aktivita infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 400 000 Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 6 000 000 Kč.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 95 %.

III. Organizační zabezpečení

Datum vyhlášení příjmu žádostí: 31. října 2017.
Datum ukončení příjmu žádostí: 3. ledna 2018.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Společné pro všechny aktivity - kraje- organizace zřizované nebo zakládané kraji- obce- organizace zřizované nebo zakládané obcemi- nestátní neziskové organizace- organizační složky státu- příspěvkové organizace organizačních složek státu.
Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání- zařízení péče o děti do 3 let- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.
Aktivita Infrastruktura základních škol- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
Aktivita Infrastruktura středních škol - školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

II. Ostatní podmínky

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz