Finanční podpora města Příbram na rok 2018

PDF
Tématická oblast: Kultura
Cestovní ruch
Sociální
Vzdělávání
Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Příbram
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://dotace.pribram-city.cz/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Kultura.
Zahraničí.
Životní prostředí.
Jednorázové sportovní akce.
Rozvoj a údržba sportovišť.
Činnost sportovních organizací.
Vrcholový a výkonnostní sport.
Dobrovolní hasiči.
Církve a náboženské společnosti.
Výchova a vzdělávání.
Oblast sociální.
Zdravotnictví.

II. Druh podpory

Pokud poskytovatel výslovně nestanoví jinak, lze z rozpočtu města podpořit maximálně 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podání žádostí je od 01. 11. 2017 do 30. 11. 2017 do 15:00 hod.
Žádost o finanční podporu lze podat pouze elektronicky prostřednictvím internetové aplikace a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací, a to včetně příloh, pokud jsou požadovány, na Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
O finanční podporu může požádat právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.
Pro poskytnutí podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace.

II. Ostatní podmínky

V rámci přidělovacího řízení pro příslušné období je žadatel oprávněn předložit pouze jednu žádost do jednotlivé oblasti podpory. Současně platí, že na tentýž obsahově shodný projekt nesmí být podána žádost v rámci jiné oblasti podpory města Příbram.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz