Liberecký kraj - Podpora osob se zdravotním postižením

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Občan
Umístění dotace: Liberecký kraj
Datum uzávěrky: 30.11.2017
Velikost dotace (Kč): do 70 tisíc
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: http://dotace.kraj-lbc.cz/93-Podpora-osob-se-zdravotnim-postizenim-r388865.htm

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Krytí investičních i neinvestičních nákladů projektu výhradně v přímé souvislosti s pořízením zdravotní/kompenzační pomůcky, jejíž nezbytnost je doložena písemným doporučením odborného lékaře, u něhož je zdravotně postižený dispenzarizován. Podpora se vztahuje pouze na pořízení takové kompenzační pomůcky, jež není plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění (nebo ji nelze od zdravotní pojišťovny zapůjčit) a dále na ni není možno poskytnout dávku na zvláštní zdravotní pomůcku (rozhodovacím orgánem je Úřad práce České republiky).

II. Druh podpory

Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
Maximální výše dotace je 70 000 Kč.
Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotace lze podávat do 30. 11. 2017.
Kontaktní osoby:
Kateřina Požická
485 226 378
katerina.pozicka@kraj-lbc.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem může být pouze občan (fyzická osoba nepodnikající) s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji (nebo jeho zákonný zástupce), který nezbytně potřebuje zdravotní/kompenzační pomůcku či prostředek k vyrovnání fyzického/psychického handicapu (doloženo doporučením lékaře, u něhož je zdravotně postižený dispenzarizován).

II. Ostatní podmínky

Veškeré výdaje projektu musí být předem rámcově vymezeny a specifikovány v žádosti o dotaci a následně vynaloženy v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz