Město Mladá Boleslav - Dotace na sportovní činnost mládeže v roce 2018

PDF
Tématická oblast: Sociální
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Mladá Boleslav
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: http://www.mb-net.cz/dotace-a-granty/d-819

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Sportovní činnost mládeže ve městě Mladá Boleslav.

II. Druh podpory

O přidělení dotace rozhodne:
- Rada města (do výše 50.000,- Kč).
- Zastupitelstvo města (nad 50.000,- Kč).
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na dotační program pro podporu sportovní činnosti mládeže na rok 2018 činí 9 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze podat nejpozději do 14:00 dne 19. ledna 2018.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- Fyzické i právnické osoby.

II. Ostatní podmínky

Nárok na poskytnutí dotace je podmíněn splněním požadavků na prokazatelnou soustavnou a pravidelnou činnost, zejména účastí v soutěžích v roce 2017 v kategoriích přípravek mládeže až juniorů (do 19 let) ve sportovních organizacích a dalších subjektech působících v oblasti sportu mládeže v Mladé Boleslavi.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz