MK ČR - Podpora projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

PDF
Tématická oblast: Kultura
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 15.12.2017
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-zamerenych-na-poskytovani-standardizovanych-verejnych-sluzeb-muzei-a-galerii-526.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu).
Vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou (možno zařadit i výroční publikace institucí).

II. Druh podpory

Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů. Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů na celý projekt.
Pokud je projekt financován dotacemi více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Termín k předložení žádosti do výběrového dotačního řízení je stanoven do 15. 12. 2017.
Kontaktní osoby: Anna Joklová, Telefon: 257 085 458, e-mail: anna.joklova@mkcr.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Garanti standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle ustanovení § 2 odst. 9 zákona, zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb.

II. Ostatní podmínky

Jeden žadatel může předložit pouze jeden projekt.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz