NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva

PDF
Tématická oblast: MSP
Průmysl
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 19.10.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/nemovitosti---iti-olomouc-i--vyzva--232597/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podporovanými aktivitami jsou modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb.

II. Druh podpory

Maximální výše podpory pro malý podnik je 45 %.
Maximální výše podpory pro střední podnik je 35 %.
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Příjem Žádostí o podporu probíhá do 19. října 2018, 11 hod.
Kontaktní osoby:
Ing. Zdeněk Bogoč, zdenek.bogoc@olomouc.eu, tel.:588 488760
Ing. Jana Římská, jana.rimska@olomouc.eu, tel.:588 488762
Ing. Božena Nerušilová, bozena.nerusilova@olomouc.eu, tel.: 588 488761
Ing. Kamila Winterová, kamila.winterova@olomouc.eu, tel.: 588 488763


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Malý nebo střední podnik.
Podnikatelským subjektem podnikajícím nebo plánujícím podnikání v ekonomických činnostech uvedených v seznamu CZ NACE.

II. Ostatní podmínky

Cílové území: Území ITI Olomoucké aglomerace.
Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz