ŠKOLICÍ STŘEDISKA " ITI (Olomouc) I. výzva

PDF
Tématická oblast: MSP
Průmysl
Vzdělávání
Žadatel: Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Umístění dotace: Olomoucký kraj
Datum uzávěrky: 19.10.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/skolici-strediska---iti-olomouc-i--vyzva--232610/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Výstavba nových školicích center.
Rekonstrukce stávajících školicích center.
Pořízení vybavení školicích prostor - nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
Pořízení vzdělávacích programů.

II. Druh podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně 5 mil. Kč.
Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti, je 50 % způsobilých výdajů.

III. Organizační zabezpečení

Příjem Žádostí o podporu probíhá do 19. října 2018, 13 hod.
Kontaktní osoby:
Ing. Zdeněk Bogoč, zdenek.bogoc@olomouc.eu, tel.: 588 488 760
Ing. Jana Římská, jana.rimska@olomouc.eu, tel.: 588 488 762
Ing. Božena Nerušilová, bozena.nerusilova@olomouc.eu, tel.: 588 488 761
Ing. Kamila Winterová, kamila.winterova@olomouc.eu, tel.: 588 488 763

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která bude působit jako vlastník a provozovatel infrastruktury.
Žadatel musí být oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je projekt realizován.

II. Ostatní podmínky

Cílové území: Území ITI aglomerace Olomouc.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz