OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko " kraje

PDF
Tématická oblast: Lidské zdroje
Sociální
Vzdělávání
Žadatel: Kraj
Umístění dotace: Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 31.3.2018
Velikost dotace (Kč): neurčeno
Procento spolufinancování: do 5 %
WWW: https://www.esfcr.cz/vyzva-091-opz

Popis:

I. Předmět a účel podpory

- Zprostředkování zaměstnání osobám z cílové skupiny " podpora činností, které souvisejí s vyhledáváním zaměstnání pro fyzickou osobu, která se uchází o práci, a s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly a s poskytováním poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí.
- Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru dalších vhodných aktivit v rámci projekt, které mají napomoci nalézt uplatnění na trhu práce. Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně podpory rekvalifikací, s cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.
- Poskytování rekvalifikací - získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.
- Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže, podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží.
- Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování příspěvků.
- Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiné nástroje vedoucího k uplatnění na trhu práce, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků.

II. Druh podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
Míra podpory 95 % z celkových způsobilých výdajů.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí do 31. 3. 2018.
Kontaktní osoby:
Ing. Milan Kvapil, Mgr. Sabina Ali
Spojení na vyhlašovatele (e-mail, telefon):
milan.kvapil@mpsv.cz, 221 923 377, sabina.ali@mpsv.cz, 221 922 954

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj.

II. Ostatní podmínky

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2019.
Programová oblast a území dopadu: NUTS II Severozápad, NUTS II Moravskoslezsko.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz