OP PIK - Úspory energie - Výzva III.

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Energetika
Žadatel: Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 30.4.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iii/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku" Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové" Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace" Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech" Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

II. Druh podpory

- dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR.
- maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2% celkových způsobilých výdajů.
Míra podpory u projektu:
a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
Míra podpory na náklady na energetický posudek a projektovou dokumentaci:
a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

III. Organizační zabezpečení

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem, příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt; malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů, podnikatelů v akvakultuře, podnikatelů v potravinářství a maloobchodu.

II. Ostatní podmínky

V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz