OP PIK - Smart grids I - Výzva II

PDF
Tématická oblast: Inovace
Energetika
Žadatel: Družstvo
Firma (0-24 zaměstnanců)
Firma (25-49 zaměstnanců)
Firma (50-249 zaměstnanců)
Firma (250 a více zaměstnanců)
Umístění dotace: Česká republika
Datum uzávěrky: 28.2.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-i/smart-grids-i-vyzva-iii/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
a) komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách
b) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
c) nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách
d) řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě
e) výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

II. Druh podpory

Míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV.
Dotace na projekty v jednotlivých oblastech jsou poskytovány:
v oblasti a, minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč;
v oblasti b, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč;
v oblasti c, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 65 mil. Kč;
v oblasti d, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč;
v oblasti e, minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 80 mil. Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o podporu jsou přijímány do 28. 2. 2018.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Malé, střední a velké podniky.

II. Ostatní podmínky

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.
Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.
Žadatel je držitelem licence na přenos elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz