Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Moravskoslezský kraj
Datum uzávěrky: 10.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 80 tisíc
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2018-98846/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

NM 1/15 Dokumentace národnostní kultury.
- Studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic.
- Ediční činnost.
- Podpora vzniku dokumentárních děl s národnostní tématikou.
NM 2/15 Umělecké aktivity s národnostní tématikou.
- Festivaly a přehlídky regionálního významu.
- Významné koncerty a představení.
NM 3/15 Kulturně - vzdělávací a výchovné aktivity.
- Multikulturní a integrační výchovně - vzdělávací aktivity.
- Odborné semináře, konference a přednášky s národnostní tématikou.
- Podpora aktivit zaměřených na připomenutí událostí historického významu ve vztahu k národnostním menšinám.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 80 000 Kč.
Dotace maximálně 70 % způsobilých výdajů.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 12. 2017 do 10. 1. 2018.
Kontaktní osoby: Ing. Kateřina Schweidler, tel.: 595 622 944, e-mail: katerina.schweidler@msk.cz


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Právnické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok.

II. Ostatní podmínky

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje. Tato podmínka se netýká účasti zástupců národnostních menšin na pietních aktech určených k uctění památky příslušníků národnostních menšin na území České republiky.
V rámci tohoto dotačního programu jsou uznatelné náklady pouze neinvestiční náklady.
V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dva projekty.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz