Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v Královéhradeckém kraji

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 70 tisíc
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=6

Popis:

I. Předmět a účel podpory

- Podpora činnosti středisek ekologické výchovy.
- Podpora osvětových akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu, nakládání s odpady apod.
- Podpora rozšíření výuky formou vícedenních pobytových ekologických výukových programů, které nabízejí školám organizace se sídlem a působností v Královéhradeckém kraji.
- Organizace krajských a národních kol celostátních soutěží zaměřených na oblast ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí.
- Organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti.
- Podpora vytváření informačních a výukových materiálů s ekovýchovnou tematikou.
- Tvorba nových či rozšíření stávajících naučných stezek.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace činí 30 000 Kč.
Maximální výše dotace činí 70 000 Kč.
Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti je 70 %.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti jsou přijímány od 02. 01. 2018 (8:00 hod.) do 31. 01. 2018 (14:00 hod.).
Kontaktní osoby:
Bc. Ondřej Knotek, oddělení krajských dotací, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oknotek@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 259, 602 429 782
Ing. Tereza Chrobáková, úsek samosprávních činností, odbor životního prostředí a zemědělství, tchrobakova@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 527

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Právnické a fyzické osoby, které v Královéhradeckém kraji vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO.

II. Ostatní podmínky

Projekt se musí realizovat na území Královéhradeckého kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz