Královéhradecký kraj - Včelařství

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 250 tisíc
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=6

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora projektů zaměřených zejména na praktickou péči o přírodní prostředí, zdroje a produkty v oblasti včelařství, včetně pořízení nezbytné materiálně-technické základny pro její realizaci.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace: 50 000 Kč.
Maximální výše dotace: 250 000 Kč.
Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti: 70 %.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné předkládat od 02. 01. 2018 (8:00 hod.) do 31. 01. 2018 (14:00 hod.).
Kontaktní osoby:
Bc. Ondřej Knotek, oddělení krajských dotací, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oknotek@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 259, 602 429 782
Ing. Tereza Chrobáková, úsek samosprávních činností, odbor životního prostředí a zemědělství, tchrobakova@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 527

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Okresní organizace Českého svazu včelařů.

II. Ostatní podmínky

Pořadí žádostí o dotaci se stanovuje podle celkového počtu bodů získaných ve všech základních a specifických hodnotících kritériích, který se přepočte na procentuální podíl z maximálního možného počtu bodů stanoveného pro tento dotační program. Požadavky na dotaci mohou být kráceny zejména s ohledem na počet podaných žádostí o dotaci a objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanoveného účelu. Při krácení požadavku se vychází z výše požadavku na dotaci a získaného bodového hodnocení. Pro přidělování dotací může být rovněž stanovena i vyšší než základní 60 % hranice.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz