Královéhradecký kraj - Propagace zemědělství a místní produkce

PDF
Tématická oblast: Životní prostředí
Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 150 tisíc
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=6

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Realizace výročních prezentačních a osvětových akcí zaměřených na propagaci zemědělství, lesnictví, myslivosti, chovatelství a pěstitelství v Královéhradeckém kraji včetně prezentace odborného školství, propagaci regionálních potravin.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.
Maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 70 %.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti je možné předkládat od 02. 01. 2018 (8:00 hod.) do 31. 01. 2018 (14:00 hod.).
Kontaktní osoby:
Bc. Ondřej Knotek, oddělení krajských dotací, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oknotek@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 259, 602 429 782
Ing. Tereza Chrobáková, úsek samosprávních činností, odbor životního prostředí a zemědělství, tchrobakova@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 527

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Svazy, spolky, asociace působící v Královéhradeckém kraji v oboru zemědělství, lesnictví, myslivosti, chovatelství, pěstitelství a v oblasti propagace regionálních potravin

II. Ostatní podmínky

Projekt se musí realizovat na území Královéhradeckého kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz