Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji

PDF
Tématická oblast: Přeshraniční spolupráce
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 1.3.2018
Velikost dotace (Kč): do 50 tisíc
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=4

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí. Určeno dětem a mládeži od 10 do 26 let.

II. Druh podpory

Maximální možná míra dotace z celkových nákladů projektu činí 80 %.
Rozmezí dotace - projekty zahrnující 1 akci: 10 000 Kč - 35 000 Kč.
Rozmezí dotace - projekty zahrnující 2 a více akcí: 20 000 Kč - 50 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti lze předkládat od 1. 2. 2018 (8.00 hod.) do 1. 3. 2018 (14.00 hod.).
Kontaktní osoby:
Mgr. Dana Komorová - obsahové náležitosti žádostí o dotaci, vyplňování žádostí o dotaci v PC, administrace dotačního programu
Kontakt : oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 273, e-mail: dkomorova@kr-kralovehradecky.cz
Mgr. Tomáš Záviský - odborné záležitosti
Kontakt : Odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání, tel.: 495 817 257, e-mail: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
- spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, organizace s mezinárodním prvkem, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

II. Ostatní podmínky

Výzva se týká území Královéhradeckého kraje.
Minimální počet účastníků ve skupině je 5. Účastníky projektu mohou být děti a mládež ve věku od 10 do 26 let.
V případě mezinárodní akce v ČR je podmínkou účast minimálně 30 % zahraničních účastníků.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz