Obnova hasičské techniky pro obce s JPO v Královéhradeckém kraji

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 1 milionu
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=1

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Obnova stávající hasičské techniky formou pořízení nové či repase stávající.

II. Druh podpory

Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu je 80 %.
Minimální výše dotace je 100 000 Kč.
Maximální výše dotace je 1 000 000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí je od 2. 1. 2018 (8:00 hod.) do 31. 1. 2018 (14:00 hod.).
Kontaktní osoby:
Bc. Ondřej Knotek - zástupce za poskytovatele dotace, obsahové náležitosti žádostí o dotaci, vyplňování žádostí o dotaci na PC, administrace programu
Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 259, 702 185 678 e-mail: oknotek@kr-kralovehradecky.cz
mjr. Bc. Rudolf Jelínek - vedoucí oddělení IZS a služeb HZS KHK - odborné záležitosti
Kontakt: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, e-mail: rudolf.jelinek@hkk.izscr.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Obce v Královéhradeckém kraji, které mají zřízenou jednotku požární ochrany.

II. Ostatní podmínky

Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz