Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 21.2.2018
Velikost dotace (Kč): do 500 tisíc
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=7

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Obnova stavebního památkového fondu.
Restaurování movitých kulturních památek a umělecko-řemeslných děl.
Obnova historických varhan.
Podpora průzkumů národních kulturních památek a kulturních památek.

II. Druh podpory

Minimální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě: 50 000 Kč.
Maximální výše poskytnutých peněžních prostředků v jednotlivém případě: 500 000 Kč.
Maximální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu: 50 %.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí od 1. 2. 2018 (8:00 hod.) do 21. 2. 2018 (14:00 hod.).
Kontaktní osoby:
Ing. Marcela Holda, DiS. - obsahové náležitosti žádostí, vyplňování žádostí v PC, administrace dotačního programu
Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 494, 702 185 678, e-mail: mholda@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Milan Smolík - odborné záležitosti památkové péče
Kontakt: oddělení památkové péče, tel: 495 817 458, e-mail: msmolik@kr-kralovehradecky.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Vlastníci předmětného památkového fondu.

II. Ostatní podmínky

Doba realizace 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018.
Projekty musí být realizované na území Královéhradeckého kraje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz