Královéhradecký kraj - Podpora vrcholového a výkonnostního sportu

PDF
Tématická oblast: Kultura
Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Královéhradecký kraj
Datum uzávěrky: 23.2.2018
Velikost dotace (Kč): do 150 tisíc
Procento spolufinancování: do 50 %
WWW: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=10

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora kolektivních sportů v nejvyšší celorepublikové soutěži ČR.
Podpora jednotlivců, kteří jsou zařazeny do reprezentace ČR.
Podpora individuálních sportovců v nejvyšší celorepublikové soutěži ČR.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 20 000 Kč.
Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150 000 Kč.
Maximální procentuální podíl dotace na celkových výdajích projektu nebo celkových je 50 %.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají od 1. 2. 2018 (8:00 hod.) do 23. 2. 2018 (14:00 hod.).
Kontaktní osoby:
Mgr. Květuše Panušová - obsahové náležitosti žádostí o dotaci, vyplňování žádostí o dotaci na PC, administrace programu
Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 xxx e-mail: kpanusova@kr-kralovehradecky.cz
Mgr. Tomáš Záviský - odborné záležitosti v oblasti sport a tělovýchova
Kontakt: odbor školství, tel: 495 817 257, e-mail: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Právnická osoba se sídlem v Královéhradeckém kraji, jejichž hlavní činností (dle zakládacích dokumentů) je sport a tělovýchova a má sportovce v 1. nebo 2. nejvyšší soutěži v kategorii mládeže nebo dospělých.

II. Ostatní podmínky

Doba realizace projektu je od 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018.
Žadatel smí v tomto programu podat 1 žádost.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz