Podpora pořízení územních plánů v Pardubickém kraji

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Obec
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 150 tisíc
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/93818/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podporované aktivity vyplývají ze stavebního zákona. Podmínkou přijetí žádosti je schválené zadání územního plánu. Podpora se týká jedné smluvní etapy, tzn. zpracování návrhu nebo upraveného návrhu územního plánu, dokončené v roce 2018.

II. Druh podpory

Minimální výše podpory na jednu dokumentaci v jednom rozpočtovém roce je 20 000 Kč.
Maximální výše podpory je 150 000 Kč. Finanční spoluúčast žadatele tvoří minimálně 30 % celkových způsobilých nákladů.

III. Organizační zabezpečení

Žádost je nutno odevzdat v termínu od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018. Žádost lze podat pouze osobně na odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje u Ing. Zdeny Loumanové (kancelář č. 2304, nám. Republiky 12) nebo u Ing. Ivy Štverákové (kancelář č. 2303, nám. Republiky 12) vždy v pondělí a ve středu od 8-11 a od 12-17 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Obce na území Pardubického kraje s počtem obyvatel do 3 000 včetně.

II. Ostatní podmínky

Územní plán bude zpracován v souladu s metodikou digitálního zpracování územních plánů obcí pro Pardubický kraj (MINIS).


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz