Grantové programy Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit

PDF
Tématická oblast: Kultura
Sociální
Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Občan
Umístění dotace: Pardubický kraj
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 40 tisíc
Procento spolufinancování: do 30 %
WWW: https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy/93807/

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže - Jedná se především o podporu činnosti sportovních klubů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které pracují s dětmi a mládeží a účastní se pravidelných soutěží.
Program B2: Podpora handicapovaných sportovců - Podpora sportovní činnosti zdravotně handicapovaných sportovců z Pardubického kraje, jejich účasti na sportovních akcích a soutěžích v regionu i mimo něj. Podpora pořádání sportovních akcí pro zdravotně handicapované sportovce v Pardubickém kraji.
Program B4: Podpora sportovní reprezentace kraje - Podpora přípravy a účasti talentovaných sportovců a sportovních výběrů zejména dětí a mládeže a reprezentace z Pardubického kraje na významných sportovních akcích.
Program B5: Podpora významných sportovních akcí - Účelem programu je podpora pořádání významných akcí v oblasti tělovýchovy a sportu s dlouholetou historií (min. 5 let) nebo krajského, republikového či mezinárodního významu (např. MS, ME, MČR).
Program F1: Podpora pravidelných volnočasových aktivit - Účelem programu je zkvalitnění a rozšíření nabídky trávení volného času zejména dětí a mládeže, ale i seniorů.

II. Druh podpory

Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše je 40 000 Kč.
Požadovaná výše podpory může dosáhnout maximálně 70 % z celkových přijatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Lhůta pro příjem žádostí: 3. ledna 2018 - 31. ledna 2018.
Kontaktní osoby:
Ing. Renáta Hloušková - referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 337
e-mail: renata.hlouskova@pardubickykraj.cz

Ing. Martina Kubešová - referentka oddělení sportu a cestovního ruchu
tel.: 466 026 697
e-mail: martina.kubesova@pardubickykraj.cz

Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Program B1: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace), která má ve svých stanovách zakotvenou sportovní činnost s historií činnosti min. 2 roky a se sídlem v Pardubickém kraji.
Program B2: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace zabývající se přípravou handicapovaných sportovců) se sídlem v Pardubickém kraji. Fyzická osoba s bydlištěm v Pardubickém kraji.
Program B4: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace) se sídlem v Pardubickém kraji (výjimkou jsou krajské svazy reprezentující Pk , které nemají sídlo v Pk).
Program B5: Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace) pořádající významnou akci v Pardubickém kraji.
Program F1: Právnická osoba (zaměřená na volnočasové aktivity) se sídlem v Pardubickém kraji. Fyzická osoba s bydlištěm v Pardubickém kraji.

II. Ostatní podmínky

Programy nejsou určeny pro hasičské spolky.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz