Město Plzeň - Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Kultura
Vzdělávání
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Plzeň-město
Datum uzávěrky: 31.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.plzen.eu/obcan/urad/granty-a-dotace/dotacni-program-na-podporu-sportu-a-telovychovy-pro-rok-2018-podpora-sportu-a-telovychovy.aspx

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu a tělovýchovy na území města, podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města, podpora handicapovaných sportovců, zlepšení sociálního zázemí ve sportovních zařízeních, podpora sportovních kolektivních aktivit dětí a mládeže.

II. Druh podpory

Celková výše podpory vypsaného dotačního programu činí 10 milionů Kč.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti o dotaci lze podávat od 2. ledna do 31. ledna 2018.Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem může být pouze organizace vykazující na území města Plzně sportovní činnost.
Žádost o dotace pro handicapované sportovce je možno podávat prostřednictvím tělovýchovné organizace nebo samostatně jako fyzická osoba.

II. Ostatní podmínky

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené splatné závazky vůči městu Plzni, jeho příspěvkovým organizacím.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz