Město Olomouc - Sociální služby

PDF
Tématická oblast: Sociální
Žadatel: Nezisková organizace
Ostatní
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 4.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence sociální izolace.

II. Druh podpory

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 12 900 000 Kč.
Finanční prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů na základní činnosti konkrétní sociální služby nesmějí v součtu překročit výši vyrovnávací platby stanovené v pověření (srov. okruh žadatelů).
Maximální výše dotace SMOl dorovnává pouze část vyrovnávací platby (lze předpokládat, že nepřesáhne 20 % z vypočítaného podílu spolufinancování z rozpočtu obce). Výše dotace je určena procentuálním podílem obce (z vyčleněného objemu peněžních prostředků) na spolufinancování sociálních služeb v rámci vyrovnávací platby.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají v termínu od 6. 12. 2017 do 4. 1. 2018.
Kontaktní osoby:
Mgr. Zdislav Doleček
tel.: 585 562 105, mob.: 606 730 361
e-mail: zdislav.dolecek@olomouc.eu


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která na území města Olomouce poskytuje sociální službu, a která je zařazena do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje.

II. Ostatní podmínky

Příjemci dotace zodpovídají za nepřekročení Olomouckým krajem stanovené vyrovnávací platby.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz