Město Olomouc - Podpora vysokých škol

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Občan
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora neinvestičního charakteru a investičního nestavebního charakteru (provozní výdaje, nákup materiálu, nákup vybavení, drobné opravy).

II. Druh podpory

Maximální výše dotace může činit 2 500 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají v termínu od 11. 12. 2017 do 12. 1. 2018 (včetně).
Kontaktní osoby: Iveta Palkovičová, tel.: 588 488 571, e-mail: iveta.palkovicova@olomouc.euPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která provozuje VŠ. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

II. Ostatní podmínky

Dotace je vždy poskytována na období od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz