Město Olomouc - Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů

PDF
Tématická oblast: Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 100 tisíc
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Program je zaměřen na podporu činnosti mateřských škol, jejichž zřizovatelem není SMOl nebo Olomoucký kraj a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a na podporu neinvestičního charakteru a investičního nestavebního charakteru (provozní výdaje, nákup materiálu, nákup vybavení, drobné opravy) v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

II. Druh podpory

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 500 000 Kč.
Maximální výše dotace může činit 100 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Příjem žádostí potrvá od 11.12.2017 do 12.1.2018 (včetně).
Kontaktní osoby: Iveta Palkovičová, tel.: 588 488 571, e-mail: iveta.palkovicova@olomouc.euPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která provozuje MŠ, jejímž zřizovatelem není SMOl nebo Olomoucký kraj a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

II. Ostatní podmínky

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz