Město Olomouc - Využití volného času dětí a mládeže

PDF
Tématická oblast: Sociální
Vzdělávání
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Velikost dotace (Kč): do 70 tisíc
Procento spolufinancování: do 20 %
WWW: https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podpora celoroční činnosti organizované pro děti a mládež a jednorázové akce určené pro děti a mládež v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

II. Druh podpory

Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 2 680 000 Kč.
Maximální výše dotace může činit 70 000 Kč.
Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají v termínu od 11.12.2017 do 12.1.2018 (včetně).
Kontaktní osoby: Iveta Palkovičová, telefon: 588 488 571, e-mail: iveta.palkovicova@olomouc.eu



Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty zaměřené na děti a mládež.

II. Ostatní podmínky

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz