Město Olomouc - Kultura

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Ostatní
Nezisková organizace
Umístění dotace: Olomouc
Datum uzávěrky: 12.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.olomouc.eu/urad-online/dotace

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Podprogram 1/1 Kulturní akce: podpora organizace kulturních akcí na území města Olomouce, které nevycházejí z pravidelné činnosti.
Podprogram 1/2 Činnost kulturních organizací: podpora provozu a celoroční činnosti kulturních organizací ve městě Olomouci.
Podprogram 1/3 Publikační činnost: podpora vydávání periodických a neperiodických publikací týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic.
Individuální dotace: Jedná se o podporu akcí probíhajících v kulturních zařízeních nebo venkovních prostorách městské památkové rezervace, přilehlých parcích nebo v okolních městských částech v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.
Program podpory významných kulturních akcí statutárního města Olomouce.

II. Druh podpory

Podprogram 1/1: Maximální výše dotace může činit 300 000 Kč.
Podprogram 1/2: Maximální výše dotace může činit 300 000 Kč.
Podprogram 1/3: Maximální výše dotace může činit 100 000 Kč.
Individuální dotace: Maximální výše dotace není omezena.
Program podpory významných kulturních akcí statutárního města Olomouce: Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 1 000 000 Kč.
Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů činí minimálně 20 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

III. Organizační zabezpečení

Žádosti se podávají v termínu od 11. 12. 2017 do 12. 1. 2018 (včetně).
Žádosti se podávají v termínu od 11. 12. 2017 do vyčerpání částky určené na individuální dotace.
Kontaktní osoby: Radim Schubert, telefon: 585 513 420, mobil: 728 310 911, e-mail: radim.schubert@olomouc.euPodmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Žadatelem o dotaci může být nestátní nezisková organizace, právnická a fyzická osoba.

II. Ostatní podmínky

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky, ani jiné nedoplatky vůči státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního zabezpečení, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz