Město Domažlice - Otevřená sportoviště v roce 2018

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.domazlice.eu/samosprava/dotace/programy-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-domazlice-pro-rok-2018/vyhlaseni-programu-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-domazlice-pro-rok-2018-oblast-skolstvi-mladeze-a-sportu-1768cs.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Umožnění volného přístupu na domažlická sportoviště pro mládež.

II. Druh podpory

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města Domažlice na podporu tohoto účelu: 100 000 Kč.
Částka na úhradu výdajů na provoz a zabezpečení sportoviště se poskytuje do 10 000 Kč/rok.
Částka na nepřetržitý dohled dospělou osobou se poskytuje do 70 000 Kč/rok.
Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.

III. Organizační zabezpečení

Písemné žádosti i v elektronické podobě na CD nebo DVD lze podávat na Městském úřadě Domažlice od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu města Domažlice.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Spolky, příspěvkové a neziskové organizace působící v oblasti práce s dětmi a mládeží s právní subjektivitou, která provozují venkovní objekt určený ke sportovním aktivitám na území města Domažlice nebo na pozemcích města Domažlice.

II. Ostatní podmínky

Žadatel musí splnit podmínku: volný přístup na sportoviště je pro mládež do 18 let zdarma v odpoledních hodinách (12.00 " 20.00) od dubna do října souvisle minimálně 4 hodiny 5x týdně.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz