Město Domažlice - Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2018

PDF
Tématická oblast: Infrastruktura
Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 16.11.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.domazlice.eu/samosprava/dotace/programy-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-domazlice-pro-rok-2018/vyhlaseni-programu-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-domazlice-pro-rok-2018-oblast-skolstvi-mladeze-a-sportu-1768cs.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Sportovní reprezentace města.

II. Druh podpory

Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 60 %, respektive 30 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost.

III. Organizační zabezpečení

Písemné žádosti pro první kolo i v elektronické podobě na CD nebo DVD lze podávat na Městském úřadě Domažlice od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu města Domažlice. Pro kolo druhé od 30. 4. 2018 do 11. 5. 2018 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu města Domažlice. Pro kolo třetí od 5. 11. 2018 do 16. 11. 2018 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu města Domažlice.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Spolky, příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v oblasti práce s dětmi a mládeží do 18 let se sídlem a působností na území města Domažlice.

II. Ostatní podmínky

Dotace může být poskytnuta pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost (min1x týdně).


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz