Město Domažlice - Podpora významných počinů v roce 2018

PDF
Tématická oblast: Kultura
Žadatel: Nezisková organizace
Umístění dotace: Domažlice
Datum uzávěrky: 19.1.2018
Velikost dotace (Kč):
Procento spolufinancování:
WWW: https://www.domazlice.eu/samosprava/dotace/programy-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-domazlice-pro-rok-2018/vyhlaseni-programu-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-domazlice-pro-rok-2018-oblast-skolstvi-mladeze-a-sportu-1768cs.html

Popis:

I. Předmět a účel podpory

Zajištění organizace významných akcí, mítinků, soutěží a utkání na území města Domažlice místního, regionálního a nadregionálního charakteru.

II. Druh podpory

Maximální dotace na jednu akci nesmí přesáhnout 50 % všech uznatelných nákladů.
Maximální dotace na jednu akci je 100.000 Kč.

III. Organizační zabezpečení

Písemné žádosti i v elektronické podobě na CD nebo DVD lze podávat na Městském úřadě Domažlice od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu města Domažlice.


Podmínky:

I. Kritéria programu

Oprávnění žadatelé:
Spolky, příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v republikových mistrovských soutěžích družstev v oblasti sportu se sídlem a působností na území města Domažlice.

II. Ostatní podmínky

Organizace musí mít sídlo na území města.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz